Nikah Duası

Nikâh merasimi için gerekli şartlar sağlandıktan sonra bu merasimi icra edecek yetkili kişi, evlenme ile ilgili en az birer âyet ve hadis zikrederek, nikâh sözleşmesinin şartlarından, aile kurmanın ve evliliğin öneminden bahseder. Şahitler ya da topluluk huzurunda evlenecek çiftlerin olurunu alır ve aşağıdaki duayı okur:

Arapça okunuş şekli:el-hamdelillâhivessalâtüvesselâmü "alâRasûlina Muhammedin ve "alââlihî ve ashâbihîecme"în.

Ve ne"ûzü billâhi minşurûrienfüsinâ ve minseyyiâtia"mâlinâ.
Ve neşhedü en lâ ilâhe illallâhüvahdehû lâ şerîke leh. Ve neşhedüenneMuhammeden "abdühû ve Rasûlühü.

Allâhümmec"alhâzel-"akde meymûnenmübârakâ. Vec"albeynehümâ üfleten ve mahabbeten ve karârâ. Velâtec"albeynehümânefraten ve fitneten ve firârâ.
Allâhümmeellifbeynehümekemâellefte beyne Âdeme ve Havvâ ve kemâellefte beyne Muhammedin sallallâhü "aleyhi ve selleme ve Hatîcetel-kübrâradiyallâhü "anhâ ve beyne "Aliyyinradıyallâhü "anhü ve Fatımetez-Zehrâradıyallâhü "anhâ.
Allâhümmea"tılehümâevlâdensâlihâ. Ve "umrantavîlâ. Ve rizkanvâsi"â
Rabbenâheblenâminezvâcinâ ve zürriyyâtinâkurratea"yününvec"alnâlil-müttekîneimâmâ.

Rabbenââtinâhaseneten ve fil-âhıratihesaneh. Ve kınâ "azâben-nâr.
SübhâneRabbikeRabbil-"ızzeti "ammâyasıfûn. Ve selâmün "alel-mürselîn. Vel-hamdülillâhiRabbil-"âlemîn.

Anlamı:“Allah"a hamd olsun. Peygamberimiz Hz. Muhammed"e, âl ve ashabına salat ve selam olsun.

Nefsimizin şerlerinden ve kötü amellrimizden Allah"a sığınırız.

Bir tek Allah"tan başka ilah olmadığına ve Onun ortağının bulunmadığına şahadet ederiz. Hz. Muhammed"in O"nun kulu ve resulü olduğuna da şahadet ederiz. (bk. Ebû Davut, Nikâh, 33;İbn Mâce, Nikâh, 19; Tirmizî, Nikâh, 16)

Allahım! Bu evlilik akdini mübarek eyle. Bu çiftler arasında ülfet/geçim, sevgi ve evliliklerinde sebat nasip eyle, aralarında nefret, geçimsizlik ve ayrılık var eyleme.
Allah"ım! Bu çiftlerin arasında Adem (a.s.) ile Havva; Hz. Muhammed (a.s.) ile Hatice ve Hz. Ali (r.a.) ile Hz. Fatıma (r.a.) arasındaki var olan ülfet, geçim ve kaynaşma var eyle.

Allah"ım! Bu çifte salih çocuklar, uzun ömürler ve bol rızık ihsan eyle.
Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah"a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle” (Furkan, 25/74)

Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik, güzellik ve nimet ver, ahirette de iyilik, ğüzellik ve nimet ver ve bizi cehennem azabından kor. (Bakara, 2/201)

Senin Rabbin; kudret ve şeref sahibi olan Rab, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Peygamberlere selam olsun. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah"a mahsustur. (Sâffât, 37/180-182)

Huzursayfası.com

Yorumlar

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar