Resmi nikah sona erince dini nikah'ta sona erer mi?

resmi nikah sona erince dini nikahta biter mi?
Resmi nikah ile dini nikah birbirinden farklıdır.Nasıl ki, evlenirken resmi nikah eşler arasındaki haramlığı(ilişkinin haramlığını) ortadan kaldırmıyorsa, ayrılırken de eşler arasındaki helalliği(karı-koca olmalarını)'de kaldırmaz.

Zira resmi nikah sadece eşler arasında hukuki bağı sağlar.Dini açıdan bir hükmü yoktur.Dinen aralarındaki karı koca münasebetinin bitmesi için erkeğin karısını şahitler huzurunda talak ile boşaması şarttır.Ancak resmi nikah hukuken bozulurken hanımınını da söz(talak) ile boşadı ise geçerli olur.

Aksi taktirde mahkeme ayırsada aralarındaki dini nikah devam ettiği için kadın boşanmış olmaz vebaşka bir kimse ilede evlenemez.Evlenirse de nikahı eski kocasında olduğu için zina etmiş olur.Evlilikten doğan çocuklarıda veledi-zina olur.

http://www.fetvalar.com/sorularla-cevabi-1265.html

Nikah ibadetmi dir?Yoksa muamele mi?

Nikahın dindeki önemi nedir?Nikah bir muameleden mi ibaret ?yoksa dini bir ibadet mi?
Nikah Cenab-ı Hakkın emri ve bütün peygamberlerin sün­neti olduğundan bir ibadettir. Yukarda geçtiği gibi nafile ibadet­ten üstündür. Nitekim bir kadının, kocasından izinsiz nafile ibadet yapması caiz değildir.

Karı-kocanın; birbirlerine sevgi ile bakmalarının, birbirle­rine güzel ve tatlı söz söylemelerinin, okşayıp öpmelerinin ve ni­hayet birleşmelerinin ve hatta gusül yapmalarının sevap dere­celerini izah eden birçok hadis mevcuttur. Dolayısıyla nikahın bir muamele-anlaşma olmasının yanında aynı zamanda bir ib­adet olduğu ortadadır.

Evlilik, haram olan zinadan korur. Haramdan koruyan şey, ibadettir.

Evlilik, ahlakın yükselmesine sebep olur. Bekar olan insan sadece şahsi ihtiyaçlarını temin edip, gezip tozar. Ama evli in­sanın omuzlarında ailenin ihtiyaçlarını temin vazifesi vardır. Bu vazifeyi yerine getirmek de ayrı bir ibadettir.

Nişanlı iken yapılan dini nikah...

SELAMLAR SAYIN HOCAM SORU 1-NİŞANLILIK DÖNEMİNDE DİNİ NİKAH KIYILDIKTAN SONRA EŞ ADAYLARI ARASINDA ANLAŞMAZLIK OLUP EVLİLİKTEN VAZGEÇİLDİĞİNDE DİNİ NİKAH NASIL FESH EDİLİ
SORU 2- ERKEK TARAFI NİKAH FESHİ İÇİN KASTILI OLARAK ZORLUK ÇIKARIP NİKAHI KASITLI VERMEME DURUMUNDAN HANIMLARIN İZLEYECEĞİ YOL NELERDİR .
TEŞEKKÜRLER.

* * *

Nikah Duası

Nikah Duası
"Allahummec'al haze'l-akde meymunen mubaraken vec'al beynehuma ulfeten ve mehabbeten ve karara; ve la tec'al bey­nehuma nefraten ve fitneten ve firra. Alliihumme ellif beynehuma kema ellefte beyne Ademe ve Havvae ve kema ellefte beyne Muhamınedin ve Hadi'cete'l- Kubra ve kema ellefte beyne Aliyyin ve Fahımete'z-Zehra.

AlHihumma'ti lehuma evladen salihan ve rızkan vasi'an ve 'umran tavila.

Allahumme yessir emrahuma ve kessir 'umrahuma ver­zukhuma rızkan ya hayra'r-razikln. Ve kerrim hulukahuma ve hassin halkahuma vahluf lehuma halefen ya ahsene'l-ha­likın.

Allahummesturna bisetrike'l-cemili bi'n-nikahi ani's-si­fahi ya settar. Ve la tekşif sırrahuma vağfir şerrahuma ya ğafuru ya ğaffar.

Allahumme kessir ummete Muhammedin bihurıneti nebiy­yike Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem.
Rabbena heb lena min ezvacina ve zurriyyatina kurrate a'yunin vec'alna li'l-muttakine imama.

İçeriği paylaş

sponsorlu bağlantılar