Mut'a nikahı caiz midir?Hükmü nedir?

Muta nikahı nedir?Mut'a nikahı yapmak caiz midir?Mut'a nikahının dindeki yeri nedir?
Mut'a nikahı caiz değildir.Dinimiz Mut'a nikahını yasaklamıştır.
Müt'a nikahı, kadın ve erkeğin belirli bir menfaat veya mal karşılığında anlaşıp kadının kiralanması (metres hayatı)dır. Dinimizin nikahla ilgili şart ve vazifeleri dikkate alındığı za­man bunun bir nikah olarak kabulü imkansızdır. Zira evlenen erkek ve kadın, hayatlarının sonuna kadar devam ettirmek üzere nikah akdini icra ederler. Gönül eğlendirmek için kadının kiralanması, hem kadının haysiyetini zedeler, hem de ciddi bir yuva kurma arzusunu azaltır. Bu sebeple dinimiz müt'a nikahını yasaklamış bulunmaktadır.

Hanefi mezhebi üzerine yazılmış bazı kitaplarda, geçici bir zaman için yapılan nikah da· "Müt’a nikahı"n d a n sayılmıştır. Bununla beraber her iki nikah şekli arasında bazı farklar vardır. Şöyle ki:

İki Bayram arasında nikah olur mu?

iki Bayram arasında nikah yapmak caiz midir?İki bayram arası nikah yapılmazmı?İki bayram arası evlenmek günah mı?İki Bayram arası evlenmek uğursuzlukmudur?
İki Bayram arasında nikah kıyılmasında dinen bir sakınca yoktur.Bilakis bu vakitte nikah yapmak müstehabtır.Aksini iddia etmek helal olanı haram kabul etmek olur.

Tarihî kaynaklara göre bu bâtıl iddia şuradan ileri gelmiştir : «Cahiliyet devrinin bîr Şevval ayında» vebâ hastalığı çıkmıştı. Bu hastalık, pek çok kimsenin ölü-müne ve zarara uğramasına sebebiyet verdiğinden, hastalığın zuhur ettiği Şevval ayı, bundan sonra halk arasında uğursuz bir ay telâkki edilir oldu.»

Akla gelen ikinci bir husus da, Rafizîler'in ve Şiâ taifesinin, Hz. Âişe'ye düşmanlıkları sebebiyle, onun nikâhının yapıldığı Şevvali uğursuz bir ay gibi telâkki etmiş ve yaymış olma ihtimalidir.

Eşler ne kadar süre ayrı kalırsa nikah bozulur?

Eşim evi terk etti.Eşler ne kadar süre ayrı kalırsa dini nikah bozulur.
Kocası Kadını "talak" veya benzeri sözler ile boşamadığı müddetçe senelerce ayrı kalsalar bile nikah bozulmaz.

http://www.fetvalar.com/sorularla-cevabi-1218.html

İnternet üzerinden imam nikahına şahit olunabilir mi?

Sözlüm kıbrısta üniversite okuyor. Kıbrasa yanına gezmeye gitmeyi planlıyorum. Beraber zaman geçirirken günaha girmemek için nikah kıydırmak istiyoruz. Kıbrıs'ta beraber iken internet üzerinden kameralı olarak türkiyedeki arkadaşlarım şahitlik edebilir mi?
Gelişen teknolojik imkanlar hayatımıza girdikce yaşadığımız sorunlar da değişmekte. Akla hayale gelmeyecek sorunlar ile karşılaşmaktayız.

Nikah esnasında şahitlerin hazır ve nazır olması gerekir. İnternet üzerinden görüntülü ve kemaralı olarak ya da telefon ile arkadaşlarınız size şahitlik edemez. Nikahınızda şahitlik edecek kişi ya da nikahınızı kıyacak hocafendi imam din görevlisi de orada hazır bulunması gerekir.

Eğer söz konusu olan şey nikah ise nikahın amacı zaten ilan etmek herkese duyurmaktır. Orada bulunan arkadaşlarından şahitler bulabilirsiniz.

http://www.fetvalar.com/sorularla-cevabi-1578.html

Mesajla (sms) hanımına "boş ol" demekle nikah düşer mi?

sinirliydim dusrme gıbı kesınlıkle nıyetım yoktu bır anda cıktı bosol bosol bosol dedım nıkah duseermı sahıtte yoktu mesaj yoluyla gonderdım ama düşürme gıbı nıyetım yoktu
Sizin durumunuzu şu şekilde açıklık getirelim:

1.si Talak'ın geçerli olması için şahit olmasına gerek yoktur.Bunu hanımının işitmesi veya okuması yeterli olur.Hanımın sözüne itibar edilir.Gerekirse kadı yemin verdirebilir.

2.si, mesaj veya mektup yoluyla da boşama gerçekleşir.Bunu Hanımının okuması yeterlidir.

3.sü ve en önemlisi boşamak için kullanılan kelimelerdirki,eğer söylenilen kelime açıkça boşamayı ifade eden ve boşamaktan başka bir anlam ifade etmiyorsa bu bariz bir boşama olur.Adamın niyetine itibar edilmez.Ancak açık bir boşama ifadesi olmayıp başka anlamlarda ifade ediyorsa,o zaman adamın niteti sorulur.Boşamak niyeti ile söylendi ise,hanımı boş olur.Boşamak niyeti ile söylenmedi ise,boşama vaki olmaz.

Muvakkat (geçici) nikah caizmidir?

Muvakkat (yani geçici)nikah caizmidir?
Hayır, caiz değildir.Nikah,evlenen çiftlerin birbiri ile devamlı geçinme ümidi ile yaptıkları şer'i bir akittir.Ayrılma zamanı peşinen tesbit edilip,sonra yapılacak muvakkat evliliğin metres hayatından ötede bir manası yoktur.Bu sahte nikahla bir araya gelen kimseler,ahiret hayatında zinadan suçlu olarak azaba uğrayacaklardır.

http://www.fetvalar.com/sorularla-cevabi-653.html

Eşim katolik dini nikah olurmu?

Esim katolik dini nikah olurmu?
Müslüman bir erkek ehli kitap olan yani semavi dinlere mensup olan bir kadınla nikahlanması caizdir.Ancak gayri müslim veya Mecusi ile nikahlanamaz.

Fakat Müslüman bir kadın ehli kitap ta olsa Müslüman olmayan bir erkekle islamiyeti kabul edip Müslüman olmadığı müddetçe, hiç bir surette nikahlanması caiz olmaz.

http://www.fetvalar.com/sorularla-cevabi-653.html

Günah'tan korkuyorum ilişkim olan hanıma nikah kıyabilirmiyim?

evli biriyim ama başkabir hanımla ilşkim var. günaha girmeye çok korkuyorum. ilşkim olan hanımla dini nikah kıysam zina günahından kurtulmuş olurmuyum. birde dini nikah kıydıgım zaman eşiminde rızasını almam gerekiyormu.çok tşk ederim.

* * *

Evli birisinin başka bir kadınla ilişkisi,zinadır.Fiili durum meydana gelmişse,dinen recm gerekir.Dini nikah yaparsanız,oda helaliniz olur.Ancak dini nikah alenen ve iki erkek şahit huzurunda kıyılmalıdır.Yasal olarak ilk hanımınızın müdahale etme hakkını dikkate almalısınız.Yada,fiili durum yoksa,tevbe edip bu ilişkiyi hemen kesmelisiniz.

http://www.fetvalar.com/sorularla-cevabi-161.html

Nİşanlı iken nikah yapılabilirmi?

Nişanlı iken nikah yapmanın sakıncaları Nelerdir?

* * *

Nişanı müteakıp kıyılan bu nikah,Dini şartlara uygun bir şekilde yapılmış ise,dinen makbuldür.Ancak, akla gelen bir takım sorular var.Şöyleki:
a) İleride bianlaşmazlık yüzünden nişan bozulsa,erkek yapılan dini nikaha dayanarak boşama yapmasa,kadının başka bir erkekle nikahlanması dini esaslara göre nasıl mümkün olacak?
b)Bu nikah yapılırken konulan mehir,nikah yapılmış olduğu için nişan bozulduğu zaman kadının mehirdeki hakkını alması gerekir.Bu nasıl mümkün olacaktır?
c)Nikah yapılmış olduğu için bu kadın veya erkekten biri,düğünden önce vefat etmiş olsa,hayattaki eş ona varis olur.Bu miras hükmü nasıl yerine getirilecektir?Buna benzer daha nice sorular aklı zorlamaktadır.
Kız ile erkeğin görüşmelerine zemin hazırlamak için yapılan bu nikah,sonunda doğabilecek dini ve ahlaki mahzurlardan kurtulmak için,belediyece akid yapıldıktan sonra ve düğüne yakın yapılmalıdır.

http://www.fetvalar.com/sorularla-cevabi-651.html

Resmi nikah dini nikah yerine geçer mi?

Resmi nikah dini nikah yerine geçer mi yoksa resmi nikahtan önce yada sonra dini nikah yapmak gerekir mi

Şartlar eşit olursa Resmi nikah dini nikah yerine geçer Şöyleki;resmi nikahda Belediye başkanının bana verdiği yetki denmeyip Rasulüllah Efendimizin Şeriatı üzere bu nikahı addediyorum denirse dini nikah yerine geçer,birde iki kadın şahit yerine ya iki erkek şahit yada bir erkek iki kadın şahit olmadır.

http://www.fetvalar.com/sorularla-cevabi-884.html

Resmi nikah sona erince dini nikah'ta sona erer mi?

resmi nikah sona erince dini nikahta biter mi?

* * *

Resmi nikah ile dini nikah birbirinden farklıdır.Nasıl ki, evlenirken resmi nikah eşler arasındaki haramlığı(ilişkinin haramlığını) ortadan kaldırmıyorsa, ayrılırken de eşler arasındaki helalliği(karı-koca olmalarını)'de kaldırmaz.

Zira resmi nikah sadece eşler arasında hukuki bağı sağlar.Dini açıdan bir hükmü yoktur.Dinen aralarındaki karı koca münasebetinin bitmesi için erkeğin karısını şahitler huzurunda talak ile boşaması şarttır.Ancak resmi nikah hukuken bozulurken hanımınını da söz(talak) ile boşadı ise geçerli olur.

Aksi taktirde mahkeme ayırsada aralarındaki dini nikah devam ettiği için kadın boşanmış olmaz vebaşka bir kimse ilede evlenemez.Evlenirse de nikahı eski kocasında olduğu için zina etmiş olur.Evlilikten doğan çocuklarıda veledi-zina olur.

http://www.fetvalar.com/sorularla-cevabi-1265.html

Kızgınlıkla ve sinirle "Boş ol,boş ol,boş ol,demek nikahı düşürür mü?

karımla zaman zaman kavga ediyoruz. anlasamadıgımız konular ve durumlar oluyyor. 3 gün önce yine karımla tartıştık çok sinirlendirdi beni ve bian sinirle istemiyorum seni artık yeter dedim ve boş ol boş ol boş ol dedim. yeter senin bu düşüncesizliklerin dedim ve karım beni sinir etmeye devam etti. 5 dakika sonra tekrar yine boş ol boş ol boş ol dedim. seni istemiyorum. boşanalım artık dedim. daha sonra aileler araya girdi. konuştuk anlaştık ve barıştık simdi iyiyiz ama nikahımız düştümü tekrar nikah nasıl yaparız. bilgi verirseniz sevinirim
Eşinize söylediğiniz "seni artık istemiyorum" kelimesinin talak hükmünde olması için boşama kastıyla söylemiş olmanız gerekir.

Boşamak için bir mecliste talakın tekrarı,açık olarak boşamayı ifade edilen bir kelime ile söylenir ve birde adetle kayıtlanırsa,dört imamında icma'ı ile zikredilen adet ile(ÜÇ TALAK ile) amel edilir.

Resmi nikahla boşanıldığında dini nikah bozulur mu?

Bir takım sebeplerden dolayı işimi kaybettim, ticari olarak battım. Borçlarımı ödeyemiyorum, eşimle anlaşarak, resmi nikahımızı bitirdik, resmen borçlarımdan rahatsız olmamak için ayrıldık. Ancak eşim ben bir imama sordum, dini nikahımızda kalkarmış diyor bu konudaki açıklayıcı görüşünüzü acilen bildirirseniz memnun olurum.

* * *

Resmi nikahdan boşandığınızdan beri birlikte yaşamıyorsanız nikahsız bulunuyorsunuz demektir.Yok hiç ayrı yaşamadınız ise nikahınız devam etmektedir.Çünkü asıl niyyetinizde boşama ve boşanma olmadan resmi muameleyi iptal ettirmiş oldunuz.

Buna rağmen müsterih olmak için aile arasında bir hocaefendiyi çağırıp nikah tazelettirirsiniz.Vekil gerekmez,anne babanız veya kardeşleriniz den iki şahid yeterlidir.

dini nikah olmadan resmi nikah ile yaşanan özel ilişki zina mıdır?

dini nikah olmadan resmi nikah ile yaşanan özel ilişki zina mıdır?İlişkiden sonra normal abdest yeterli midir?yoksa gusul mü gerekir?

Selamın Aleyküm....Karı koca resmi nikah varken dini nikah yokken yaşadıgı özel ilişkiler de ne gibi bir sakınca vardır zinamıdır_?............VE gusül boy abdesti almadan önce normal abdesmi alınır yoksa normal direk abdest alınabilirmi bazı kesimlede normal abdes alınıp sonra da gusul abdesti alınabilir deniyor. teşekür ederim şimdikten

* * *

Şahit olmadan dini nikah kıyılır mı?

Şahit olmadan kıyılan nikah geçerli olur mu?Şahitsiz nikah kıyılır mı?Şahit olmadan nikah caiz midir?
Şahitsiz nikah yapılmaz.Zira çıkacak fitneye karşı nikahı şahitlendirmek şarttır.Şahitsiz kıyılan nikah fasid’tir. Bu sebeple, yapılacak nik­ahda iki şahidin bulunması şarttır. Bu şahidlerin mükellef, hür, akıllı, ergenlik çağına ulaşmış olmaları ve şahidlerde ara­nan diğer şartları taşımaları lazımdır. Bu hükümler dikkate alındığı zaman kölelerin, delilerin, bunakların ve çocukların nikahta şahidlik yapmaları caiz değildir.

Şahidler en az iki erkek veya bir erkekle birlikte iki kadındır.

Sadece bir erkek, yahut iki veya daha fazla kadının şahidlik yapması ile nikah yapılmış olmaz.

Kadın ile erkeğin. "Aldım, vardım" dedikleri sırada şahidlerin bulunmaları şarttır. Şahidlerin bulunmadığı sırada nikah yapılıp, daha sonra durum şahidlere haber verilse, nikah caiz olmaz. Tekrar şahidlerin huzurunda yenilenmesi gerekir.

İçeriği paylaş

sponsorlu bağlantılar