Şakayla "boşol" demekle boşama gerçekleşir mi?

EŞİMİN BANA 3 KEZ BOŞ OL KELİMESİNİ SÖYLEDİ.GÜLEREK ŞAKAYLA KARIŞIK GÖNÜLDEN O NİYETLE SÖYLEMEDİĞİNİ BİLİYORUM NİKAHIMIZ DÜŞMÜŞ MÜDÜR? LÜTFEN CVP BEKLİYORUM BU KONU BENİ ÜZÜYOR KAFAM ÇOK KARIŞTI SONUCA KAVUŞAMIYORUM BİR TÜRLÜ TŞKR...

* * *

Şaka ile hanımını boşayan kimsenin "talak-ı" hem kazaen hem diyaneten vaki olur.Yani o kimse hanımını boşamış olur.Talak'ın (boşamanın)şakası olmaz.Çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.v.)"Üç şeyin ciddisi de ciddidir,şakası da ciddi dir.Bunlar nikah,köle azat etmek ve birde (kadın) boşamaktır."buyurmuşlardır.

Bu durumda talak anında erkeğin sarf ettiği kelimeye bakılır.Eğer kullanılan kelime açık ve bariz olarak talak (boşama) ifade eden ve başka anlama gelmicek bir kelime olursa,"sen boşşun,sen boşanmışşın,sen boş ol" gibi o zaman erkeğin niyetine bakılmaksızın talak vaki olur.

SMS ve mail ile boşama olurmu?

telefondan sms atarak, sesli mesaj bırakarak,mektup yazarak ve internet üzerinden mail atarak boşanma olur mu?Bir kimse karısını sms ile veya mail yoluyla boşasa bu boşama gerçekleşir mi?
Bir erkek nikahı olan hanımına hitaben boşanmayı kastederek mesaj atarak,telefonla arayarak,sms yazarak,sesli mesaj bırakarak,mektup yazarak,veya mail aracılığıyla talak vermesi geçerlidir.

Açık ve bariz olarak talak ifade eden kelimelerde erkeğin niyeti sorulmaz.Talak veki olur.Ancak açık olmayıp kinaye olan kelimelerde erkeğe bu sözle neyi kastettiği sorulur.Boşamayı kast ettiyse hanımı boş olur.Boşama kastetmedi ise,hanımı boş olmaz.Niyeti gibi bu kelimeleri yazarken kaç talaka niyet etti veya kaç defa yazdı ise onuda göz önünde bulundurmak gerekir.

Talak dinen çok ciddiyet gerektiren bir durumdur.İş olsun,şaka olsun,veya hanımını kızdırmak veya ona ders vermek için yapılan şakaları kaldırmaz.Şakası dahi tehlikelidir.Zira nikahı şakası da ciddi kabul edilir.

Küfür sözü sarfeden kadın mirastan mahrum olurmu?

Evli olan bir kadın küfretse miratan mahrum olurmu?

İslam hukukuna göre din ihtilafı mirasçı olmaya manidir.Kadın dan sudur eden küfür sözü,islamiyetle alakasının kesilmesine ve aynı zamanda nikah bağının kopmasına sebep olacağından,nikahın yenilenmesinden önce birinin ölümü diğerinin mirastan mahrum kalmasına sebep olur.Yani burada kadın küfür sözünden dolayı islamdan çıkmış,mürted olmutur.Eğer pişmanlık duyup,tevbe ederek,tecdid-i iman etmezden evvel ve nikah yenilenmezden evvel müslüman olan kocası ölmüş ise, mürted olan bu kadın kocasının malından miras alamaz.Bu konular çok önemlidir.Basite alınamaz.
Bunun tersi de aynı mahrumiyeti ve ilişğin kesilmesini gerektirir.Yani erkek bu lafzı sarfetse,hanımının varlığından hak iddia edemz.

http://www.fetvalar.com/sorularla-cevabi-657.html

Akraba evliliği caiz midir?

İslamda akraba evliliği caiz midir? Akraba evliliğinin sakat çocuk doğumuna yol açacağı doğrumudur?Akraba evliliğinin tıbbi açıdan bir sakıncası varmıdır?
Akraba evliliğinden dolayı, doğan çocuklar sakat olmaz.

Öyle bir durum olsaydı, müslümanlık akraba evliliğini yasaklardı. Nice insanlar vardır ki, çok yakın akrabasıyla evlidir, fakat çocukları çok gürbüzdür. Akrabasıyla evlenenlerin bazılarının çocukları sakat olabiliyor, bu doğru. Fakat akraba olmayanların da bazen çocukları sakat oluyor. İnsanlığa zararlı bir şeye İslam dini müsade etmez. Hz. Ali Efendimiz de akraba evliliği yapmıştı ama, çocuklarının hiçbirinde sakatlık yoktu.

Bu husus peygamberimizin fiiliyle de sabittir. Zira peygam­berimiz halasının kızı (Zeynep, r.a. validemiz) ile evlenmiştir. Peygamberimizin yaptığı bir işi kötü görmek kadar bu dünyada kötülük tasavvur olunamaz.

Erkek boşama hakkını kadına verebilir mi?

Dinimizde erkek boşama hakkını eşine verebilir mi?Erkek boşama hakkını kadına verirse kadın kocasını boşayabilir mi?
Şer'an erkeğin boşanma hakkını karısına vermesi caizdir.ancak bunun bazı hususi şartları vardır.Şöyleki:Nikah esnasında kadının önce söze başlaması yani bunu kadının teklif etmesi lazımdır.Kadın "Ben seninle emrim elimde olmak ve ne zaman istersem kendimi boşamak üzere evlendim,kendimi sana verdim" der,erkekte ""kabul ettim" derse geçerli olur ve artık boşanma hakkı nikah mevcut olduğu müddetçe kadının olmuş olur.Artık erkek bundan dönüş yapamaz.

Eğer böyle değil de erkek"İstediğin zaman kenini boşamak üzere seninle evlendim"dese,kadında "kabul ettim" dese o zaman boşama hakkı kadının eline geçmiş olmaz.

Nişanlı bir kadın ile erkek el ele tutuşabilir mi?

ben nişanlı bir kızım beni istemeye geldiklerinde ve nişanımız da kuran okundu ama nikah olmadı nişanlının böyle bir durumda elini tutmam caizmi

* * *

Nişanlanmakla nikah yapılmış olmaz; nişan sadece adı üstünde o kişi ile evleneceğinize işaret için yapılmıştır. Nikahsız olarak el ele tutuşmak kesinlikle caiz değildir.

http://www.fetvalar.com/sorularla-cevabi-115.html

Evlenmeye dair Hadisi Şerifler...

Evliliğe teşvik eden hadisi şerifler..Evlilikle alakalı hadisler..Evlilik hakkında Hadisi şerifler..
Evlenmeye teşvik eden ve evliliğin faziletlerini işaret eden hadisi şerifler şunlardır:

Peygamberimiz, Hz. Ali Efendimize hitaben buyurdular ki:
"Ya' Ali üç şeyi geciktirme: Vakti gelen namazı hazır olan cenaze ve dengini bulan bekar kadını evlen­dirmek."
Hadis-i şerifte buyuruluyor ki:

Ey gençler topluluğu! Kimin evlenmeye (bedeni ve mali) gücü yeterse hemen evlensin. Zira evlilik, gözü (harama karşı) daha çok yumduran, ırzı daha fazla ko­ruyandır. Kimin de buna (mali) gücü yetmezse ona oruç tutmak gerekir. Çünkü oruç, onun (şehvetini teskin) için eneme (gibi) dir"
(Buhari c. 6, s. 117; Müslim c. 4, s. 128).

Zina yapmak nikahı düşürür mü?

Ben Evli bir bayanım.Çok pişmanlık duyduğum bir ilişki yaşadım .Acaba benim nikahım düşmüşmüdür?Zina yapmak nikahı bozar mı?Zina yapanın nikahı bozulur mu?
Evli bir erkeğin başka bir kadınla, evli bir kadının da bir başka erkekle birlikte olması, aralarındaki dinî nikâhı bozmaz. Yani bu çirkin fiili işlemekle nikâhları düşüp boşanma vaki olmaz.

Kadın olsun erkek olsun, evlilik dışı bu fiilin adı dinimizde de dilimizde de ‘zina’dır. Zina ise büyük günahlardandır... Mü’minin değil o işi yapması, ona yaklaşması bile yasaktır, haramdır.

Nitekim Rabbimiz (c.c.), “Zinaya yaklaşmayın. Zira o, bir hayasızlıktır (son derece çirkin bir iştir) ve çok kötü bir yoldur” [İsra suresi, 32] buyuruyor.

Evlenmenin faydaları...ve teşvik

Evliliğin faydaları ve önemi?Evlilik ile bekarlık arasındaki fark.Evliliğin önemi...
Allah, şehvet denilen kuvveti yaratarak onun vasıtasıyla in­sanı tohumlamaya mecbur etmiştir. O tohumla onların neslini devam ettirmiştir. Daha sonra büyüterek ona bir kıymet vermiştir. Zinayı haram kılmıştır. İnsanları zinadan uzaklaştırmak için o fiilin çok kötü olduğunu ilan bu­yurmuştur.

Ölümü kullarına takdir ettikten sonra, meni tohumlarını ana rahmi tarlasına serperek, ondan bir varlık yaratıp onu is­tekleri olmadığı halde cebren ölüm tırpanına düçar kılmıştır. Bütün bunlar, mukadderat denizlerinin alemler üzerinde, men­faat-zarar, hayır-şer, zorluk-kolaylık, darlık ve bolluk yönünden coşkun olduğuna dair birer uyarma ve ikazdır.

Eşinden gizli ikinci evlilik yapılabilir mi

S aleykum.sorum su esim benden habersiz 1bucuk sene once musluman olmayan biriyle evlendigini soyluyor nikahi kendisi bir yuzuk takarak kadinin ogullarina soylemis.bu nikah gecerlimi benden habersiz boyle evlilik yapmasi dogrumu

* * *

Cenabı Hak (C.C.)Erkeklere,aralarında adaleti gözetmek şartı ile aynı anda dört hanım ile evlenmeyi helal kılmıştır.
Müslüman bir erkeğin ehli kitap olan(kendisine kitap indirilen bir Peygambere tabi olan) bir bayanla evlenmesi caiz dir.Ehli kitap olmayan bir gayri müslim ile evlenmesi caiz değildir.

Ancak yapılan nikahın islam dininin şartlarına uygun olması icap eder.Aksi taktirde nikah geçerli olmaz.Size haber vermesi durumuna gelince;size haber verip vermemesi nikahın durumunu etkilemez.Bu durum karı-koca hakları ve erkeğin ahlak durumu ile alakalıdır.

http://www.fetvalar.com/sorularla-cevabi-1124.html

Nikahsız yaşamanın günahı nedir

dini nikahsiz yasamanin günahi nedir..
Allah ve Rasülünün nehy ettiğigünahlardan ve mürüvvete halal(zarar)getiren işlerden sakınmak gerekir.Küfürden sonra günahların en büyüklerinden biride,"ZİNA"etmektir.

Bir kadın ile bir erkeğin dini nikah'sız yaşaması,bir arada bulundukları sürece "zina" etmeleri demektir.Zina ise Cenabı Hakkın(C.C.)kat'ı surette ayetleri ile yasak ve haram kıldığı,cezasınında çok ağır olduğu büyük günahlardandır.İki insanın nikahsız yaşaması zina olduğu gibi bu çirkin fiilden meydana gelecek çocuklar da VELEDi-ZİNADIR.
Zinanın Dünyadaki cezası,şeri şerife göre hiç evlenmemiş kadın ve erkek için muayyen(BELLİ) şekilde vurulacak 100 sopadır.

Evli olanlar için recim yani taşlanarak ölümdür, bu cezalar dünyada tatbik edilir. Ahirette ceza uygulanmaz . tatbik edilmeyenlere ebedi cehennem vardır. bilemeyiz mevla bilir.

Rabbimiz “Zinaya yaklaşmayın. Zira o, bir hayâsızlıktır ve çok kötü bir yoldur.” (İsra, 17/32)buyuruyor.Zinayı rabbimiz haram kılmıştır..

Süt kardeşimle evlenmişim ne yapmam lazım?

selamünaleyküm yaklaşık 10 yıl kadar önce dayımın kızı ile evlendim fakat 2 gün önce anneannem ikimizide emzirdiğini söyledi 2 çocuğumuz var bazı hocalar şaffi mezhebini taklit edin diyor ama benim içim rahat değil bana yardımcı olursanız sevinirim. bu arada nenem aklı başında ve biz evlenirken böyle birşeyden bahsetmedi.şimdi evliliğimizi kurtarmak için az emzirdim veya beş defa emzirmedim diyebilir bundan şüphe duyuyorum ne yapmam lazım.
Aleyküm selam...Eğer böyle bir emzirme durumu olduğu halde neneniz bu durumu her iki taraftanda gizlediği için mesuldür.Gelelim soruya:Hanefi mezhebine göre bir defa bile emzirse sütün mideye ulaşmasıyla süt kardeşlik hasıl olur.Şafi mezhebine göre ise en az 5 defa emzirmekle süt kardeşlik oluşur.

Resmi olarak boşanmış eşler tekrar birbiri ile evlenebilir mi?

KARI KOCA RESMEN BOŞANMIŞ TEKRAR BOŞANDIĞI EŞİYLE EVLENİRSE NE YAPMASI LAZIM
Eğer bu boşanma esnasında çiftler arasında üç talak'lık bir boşama olmadıysa çiftler tekrar dini nikah kıyarak evlenebilir.
Ancak bu boşanma esnasında çiftler arasındaki talak'ta üç talaklık bir boşama (eşine bir seferde üç kere boş ol demesi)söz konusu ise,tekrar nikahlanamaz.Zira hulle gerekir.Yani hanımı başka bir erkekle evlenip halvet olduktan sonra boşanması durumunda tekrar hanımına nikah kıyabilir.Aksi halde nikah caiz olmaz.

Alevi ve sünni evlenebilir mi?

sünni olan bir bayan alevi biriyle evlenebilir mi?

Müslüman olan bir hanım ancak Müslüman olan bir erkekle evlenebilir.Müslüman olmayan ile nikah kıyılsa dahi bu nikah fasid ve gayrı meşru olur.

Müslüman olmak için kişinin evvela 6 şeyi hem kalb ile hemde dil ile tasdik etmesi şarttır.Bu şartlar:Allaha inanmak,onun meleklerine inanmak,onun kitaplarına inanmak,Peygamberlerine inanmak,Ahiret gününe inanmak,kadere ve kazaya inanmak tüm bunların hepsini kabul ve tasdik etmek gerekir.Bir kimse bunlardan bazılarına inanıp kabul etse,ancak bazılarını veya birini inkar etse,inanmasa o kimse iman etmiş olmaz.İman olmayınca da Müslüman olmaz.Hal böyle olunca bir Müslümanla evlenmeside mümkün olmaz.Çünkü nikahı meşru kılan islamdır.İslam olmayınca da nikah kıyılsada geçerli olmaz.

http://www.fetvalar.com/sorularla-cevabi-2061.html

Evli bir kadın kocasından habersiz nikahlanabilir mi

Evli bir kadin kocasindan habersiz nikahlanabilirmi nikahlanirsa kocasindan nikahi düsermi?

* * *

Müslüman bir kadın ancak bir erkeğin nikahı altında bulunabilir.Ancak kocası ölür veya onu boşarsa o zaman başka bir erkekle nikahlanabilir.

Cenab-ı Hak erkeklere aralarında adaleti gözetmek kaydı ile aynı anda dört hanım ile nikahlanmayı helal kılmıştır.Ancak kadın sadece bir kişi ile nikahlanabilir.Aynı anda ikinci kişi ile nikahlanamaz.

Kocası onu talak ie boşamadan da hiç bir şekilde nikahı düşmez.İstediği kadar ikinci kişiye nikah kıysada nikah geçersiz olduğundan zina etmiş olur.Çocuklarıda veledi zina olur.

http://www.fetvalar.com/sorularla-cevabi-1211.html

İçeriği paylaş

sponsorlu bağlantılar